تحلیل اولیه منابع انسانی

تحلیل اولیه منابع انسانی

نام و نام خانوادگی(ضروری)
1 ) چه تعداد پرسنل دارید؟(ضروری)
2 ) مشکل اصلی شما در مدیریت منابع انسانی چیست؟(ضروری)
3 ) چه مزایایی برای پرسنل خود در نظر گرفته اید؟(ضروری)
4 ) آیا پرسنل شما از مزایایی که در اختیارشان گذاشتید راضی هستند؟(ضروری)
5 ) شکایت ها و نارضایتی های پرسنل شما بیشتر برای چه مواردی است؟(ضروری)
6 ) آیا جلسات هفتگی خود را به صورت منظم برگزار می کنید؟(ضروری)
8 ) آیا چارت سازمانی مکتوب شده دارید؟(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 128 MB.
آپلود فایل ضروری نیست
9 ) آیا برای نیروهای خود شرح شغلی شفافی به صورت مکتوب تدوین کرده اید؟(ضروری)
10 ) چگونه عملکرد نیروهای خود را کنترل می کنید؟(ضروری)
چطور می‌تونم کمکتون کنم؟
×
سیما سرحدی Whatsapp chat