فیلتر براساس قیمت :

پروفایل کاربری

در زمینه مدیریت منابع انسانی به مشاور نیاز دارید؟

ما را در فضای مجازی دنبال کنید.

دوره های آموزشی ارغوان مریدی برای چه کسانی مناسب است؟

 • کسانی که به دنبال مدیریت حرفه ای پرسنل خود هستند.
 • مدیرانی که تازه  شروع به مدیریت  کرده اند.
 • مدیرانی که به دنبال وفادار کردن پرسنل خود  می باشند.
 • کارکنان که دوست دارند بالا ترین بازدهی را داشته باشند.
 •  افرادی که به جویای کار مرتبط با تخصصشان هستند.
 • همچنین مدیرانی که به دنبال نیروی کار تخصص می  باشند.
 •  

دوره های آموزشی ارغوان مریدی برای چه کسانی مناسب نیست؟

 • کسانی که به  مدیریت حرفه ای پرسنل خود اهمیت نمی دهند.
 • مدیرانی تازه  کاری که تمایل به آموزش حرفه ای مدیریت منابع انسانی ندارند. 
 • مدیرانی که به دنبال وفادار کردن پرسنل خود  نمی باشند.
 • کارکنانی که به میزان بازدهی عملکردشان اهمیتی نمیدهند.
 •  افرادی  جویای کار که برای پیدا کردن کار مرتبط با تخصصشان تلاش نمی کنند.
 • همچنین مدیرانی که داشتن نیروی متخصص برایشان مهم نیست.
 •  
چطور می‌تونم کمکتون کنم؟
×
سیما سرحدی Whatsapp chat